Hướng dẫn đăng nhập lần đầu qua BPro

Click vào biểu tượng đăng nhập của BPro
Nhập số tài khoản, mật khẩu truy cập -> nhấn “Đăng nhập” -> Nhập số thẻ OTP -> nhấn "Xác nhận"

  Hướng dẫn đăng nhập lần đầu qua BWeb

Click vào biểu tượng đăng nhập của BWeb
Nhập số tài khoản, mật khẩu truy cập và nhấn "Xác nhận"

  Hướng dẫn đăng nhập lần đầu qua BMobile (iPhone, iPad)

Click vào biểu tượng trên iPhone, iPad
Nhập số tài khoản, mật khẩu -> Nhấn đăng nhập -> Nhập 04 số OTP

1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn