BIỂU PHÍ DỊCH VỤ

 

DỊCH VỤ

MC PHÍ

 

I. MÔI GIỚI CHNG KHOÁN

 

Giao dịch qua quầy và Điện thoại

 

Giao dịch qua Internet

(Phí = Mức phí áp dụng x Mức giá khp x khối lưng khp. Giá trị giao dịch đưc tính theo ngày giao dịch)

1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

 

- G trị giao dịch dưới 50 triệu đồng

0,30%

 

 

 

0,15%

- G trị giao dịch từ 50 triu đồng đến i 400 triệu đồng

0,250%

- G trị giao dịch từ 400 triệu đồng đến i 800 triệu đồng

0,200%

- G trị giao dịch từ 800 triệu đồng trở lên

0,150%

2. Trái phiếu

tối đa 0,075%

 

II. LƯU

MC PHÍ

 

1. Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

 

0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ qu/tháng

 

2. Trái phiếu

 

0,2 đồng/trái phiếu/tháng

 

III. CHUYỂN KHON CHỨNG KHOÁN

 

 

1. Chuyển khoản chứng khoán giữa tài khoản thưng và tài khoản ký quỹ

 

Miễn phí

 

2. Chuyển khoản để tất toán tài khoản, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên

 

1 đồng/chứng khoán/1 lần/1 mã (phí tối thiểu 150.000 đồng; tối đa: 1.000.000

đồng)

 

IV. PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỞ HU KNG QUA HỆ THNG GIAO DỊCH

 

(Phí = Mức phí áp dụng x Giá trị theo mệnh giá; Mức phí này chưa bao gồm phí phài nộp cho Trung tâm lưu ký chứng

khoán)

 

1. Phí chuyển quyền sở hữu cho cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhưng theo qui định của pháp luật hoặc các trưng hợp chuyển nhưng đưc cơ quan nhà nưc có thẩm quyền chấp thuận hoặc trưng hợp biếu, tặng, cho, thừa kế.

 

 

0,1%

 

2. Phí chuyển khoản chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa / không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở GDCK

 

0,2%  (tối thiểu 50.000 đồng)

 

V. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1. Phí vay ký quỹ

 

0,029%/ngày (phí tối thiểu: 20.000 đồng/lần thanh lý). Thời gian tính phí là từ ngày giải ngân đến ngày kch hàng thanh toán (bao gồm cả ngày nghỉ, nếu có) và đưc trừ 02 ngày lãi.

 

 

 

2. Phí ứng trưc

0,029%/ngày (phí tối thiểu: 20.000 đồng/hợp đồng). Thời gian tính phí là từ ngày giải ngân đến ngày kch hàng thanh toán (bao gồm cả ngày nghỉ, nếu có)


 

VI. DỊCH VỤ KHÁC

 

1. Mở tài khoản + Thẻ OTP lần đầu

Miễn phí

2. Cấp lại thẻ OTP

50.000 đồng/thẻ

 

3. Phí phong tỏa và quản lý chứng khoán theo yêu cầu của bên thứ 3

0,1% giá trị theo mệnh giá (tối thiểu:

100.000 đồng/lần; tối đa: 5.000.000 đồng/lần)

4. Rút chứng khoán

100.000 đồng/hồ sơ

5. Phí làm hồ sơ chuyển nhưng quyền mua

50.000 đồng/hồ sơ

 

6. Thanh toán cổ tức

 

Miễn phí

 

7. Chuyển tiền

8. Đóng tài khoản (không có chứng khoán)

Theo biểu phí của ngân hàng thanh toán.

 

 

100.000 đồng/hồ sơ

 

 

Ghi chú:

 

- Biểu phí trên có hiệu lực từ ngày 06/10/2015 và có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn