Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh - 04/01/2018 09:57
 

Căn cứ theo Quyết định số 458/QĐ-SGDHCM ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  05 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  04 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  01 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    15.004.040 CP

Cá nhân trong nước:  

  10.005.360 CP

Cá nhân nước ngoài: 

                 0 CP

Tổ chức trong nước:

   4.998.680 CP

Tổ chức nước ngoài:    

                 0 CP

 

Trở lại
Các tin khác
 • BETA BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 12/2017 - BSI (03/01)
 • BETA thông báo bán đấu giá CP – CTCP Mía đường Tây Ninh - BSI (13/12)
 • BETA thông báo về thông tin đăng ký đấu giá CP của SCIC tại VNM - BSI (10/11)
 • Công bố thông tin giá khởi điểm chào bán cổ phần Vinamilk - SCIC (01/11)
 • Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk - SCIC (30/10)
 • BETA giới thiệu Bộ tài liệu về Chứng quyền có bảo đảm của HOSE - BSI (24/10)
 • BETA BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2017 - BSI (19/10)
 • BETA công bố thông tin về Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017 - BSI (19/10)
 • CTCP Chứng khoán BETA công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt - BSI (10/10)
 • BETA BÁO CÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 09/2017 - BSI (02/10)
 • 1. Hội sở
  Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
  Email: support@bsi.com.vn
  2. VP Nha Trang
  34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
  Email: support@bsi.com.vn