SFN: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, chi trả cổ tức đợt 2/2013 - 11/02/2014 11:29 - Liên quan: SFN
 

CTCP Dệt lưới Sài Gòn ( SFN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2014

- Lý do và Mục đích : Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, chi trả cổ tức lần hai năm 2013

Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 – số 85-87, đường Tân Vĩnh, Quận 4, Tp. HCM.

- Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán (cổ phiếu phổ thông): 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng) bao gồm:

- Thời gian thanh toán: 14/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Dệt Lưới Sài Gòn từ ngày 14/03/2014.

Nguồn: SFN/HNX

Trở lại
Các tin khác
 • FIT ra khỏi danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - HNX (11/02)
 • RCL: Ngày GDKHQ chia cổ tức đợt 2/2012 - HNX (24/12)
 • NIS: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông thông qua việc huỷ niêm yết tự nguyện - HNX (24/12)
 • PSD: chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt 15% - VSD (19/12)
 • SD6: chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 15% - VSD (19/12)
 • SDT: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3 - HNX (11/12)
 • REE nâng sở hữu NBC lên thành 23.62% vốn - HNX (05/12)
 • KTS: 05/12 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 20% - HNX (03/12)
 • DAD: 05/12 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 17% - HNX (29/11)
 • STP tạm ngừng hoạt động công ty con XD&TM Sơn Tùng - HNX (28/11)
 • 1. Hội sở
  Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
  Email: support@bsi.com.vn
  2. VP Nha Trang
  34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
  Email: support@bsi.com.vn