Tổng hợp UPCoM ngày 2/10 - 02/10/2012 16:42
Ngày 02/10/2012, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) đóng cửa đi ngang mà không thay đổi về điểm số. Giao dịch sụt giảm khá mạnh khi chỉ có hơn 550 triệu đồng được chuyển nhượng.
 

  Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 39,04 điểm, không đổi so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 104.728 đơn vị (giảm 63,28%), với giá trị đạt hơn 0,55 tỷ đồng (giảm 72,46%).

  Toàn thị trường có 14 mã tăng giá, 9 mã giảm giá, 6 mã đứng giá và 101 mã không có giao dịch.

  Với 47.000 cổ phiếu được giao dịch (chiếm 44,88% khối lượng toàn thị trường), mã VSP bình quân đạt 1.600 đồng/cổ phiếu.

  Mã HPP là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với 0,122 tỷ đồng (chiếm 22,05% toàn thị trường), bình quân đạt 24.900 đồng/cổ phiếu.

  Mã CLS tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 200 đồng (+10,00%), bình quân đạt 2.200 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã VIR giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 900 đồng (-10,00%), bình quân đạt 8.100 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã WSB bình quân đạt 19.100 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng (1,06%) với 1.100 cổ phiếu được thỏa thuận. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.000 cổ phiếu WSB.

  Mã GTH bình quân đạt 5.600 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (9,80%) với 400 cổ phiếu được thỏa thuận.

  5 mã có KLGD lớn nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VSP

   1.600

   1.600

   -

   -

   47.000

  TNB

   4.000

   4.100

   -

   -

   12.100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  HPP

   -

   24.900

   -

   -

   5.428

  VTA

   1.400

   1.400

   -

   -

   5.000

   

  5 mã tăng mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  CLS

   2.200

   2.200

   200

   10,00

   100

  TNM

   3.200

   3.300

   300

   10,00

   4.000

  GTH

   5.500

   5.600

   500

   9,80

   400

  PTP

   8.200

   8.200

   700

   9,33

   3.800

  NTW

   13.400

   13.400

   1.100

   8,94

   4.000

   

  5 mã giảm mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VIR

   8.100

   8.100

   (900)

   (10,00)

   100

  DBM

   18.000

   18.000

   (2.000)

   (10,00)

   100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  ICI

   4.700

   4.700

   (500)

   (9,62)

   100

  SPC

   15.900

   15.900

   (1.600)

   (9,14)

   4.000

  GTH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (6%)

Quang Sơn

Ngày 02/10/2012, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) đóng cửa đi ngang mà không thay đổi về điểm số. Giao dịch sụt giảm khá mạnh khi chỉ có hơn 550 triệu đồng được chuyển nhượng.
 

  Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 39,04 điểm, không đổi so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 104.728 đơn vị (giảm 63,28%), với giá trị đạt hơn 0,55 tỷ đồng (giảm 72,46%).

  Toàn thị trường có 14 mã tăng giá, 9 mã giảm giá, 6 mã đứng giá và 101 mã không có giao dịch.

  Với 47.000 cổ phiếu được giao dịch (chiếm 44,88% khối lượng toàn thị trường), mã VSP bình quân đạt 1.600 đồng/cổ phiếu.

  Mã HPP là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với 0,122 tỷ đồng (chiếm 22,05% toàn thị trường), bình quân đạt 24.900 đồng/cổ phiếu.

  Mã CLS tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 200 đồng (+10,00%), bình quân đạt 2.200 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã VIR giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 900 đồng (-10,00%), bình quân đạt 8.100 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã WSB bình quân đạt 19.100 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng (1,06%) với 1.100 cổ phiếu được thỏa thuận. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.000 cổ phiếu WSB.

  Mã GTH bình quân đạt 5.600 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (9,80%) với 400 cổ phiếu được thỏa thuận.

  5 mã có KLGD lớn nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VSP

   1.600

   1.600

   -

   -

   47.000

  TNB

   4.000

   4.100

   -

   -

   12.100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  HPP

   -

   24.900

   -

   -

   5.428

  VTA

   1.400

   1.400

   -

   -

   5.000

   

  5 mã tăng mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  CLS

   2.200

   2.200

   200

   10,00

   100

  TNM

   3.200

   3.300

   300

   10,00

   4.000

  GTH

   5.500

   5.600

   500

   9,80

   400

  PTP

   8.200

   8.200

   700

   9,33

   3.800

  NTW

   13.400

   13.400

   1.100

   8,94

   4.000

   

  5 mã giảm mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VIR

   8.100

   8.100

   (900)

   (10,00)

   100

  DBM

   18.000

   18.000

   (2.000)

   (10,00)

   100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  ICI

   4.700

   4.700

   (500)

   (9,62)

   100

  SPC

   15.900

   15.900

   (1.600)

   (9,14)

   4.000

  GTH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (6%)

Quang Sơn

Ngày 02/10/2012, thị trường đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCoM) đóng cửa đi ngang mà không thay đổi về điểm số. Giao dịch sụt giảm khá mạnh khi chỉ có hơn 550 triệu đồng được chuyển nhượng.
 

  Đóng cửa phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số UPCoM-Index dừng lại ở mức 39,04 điểm, không đổi so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 104.728 đơn vị (giảm 63,28%), với giá trị đạt hơn 0,55 tỷ đồng (giảm 72,46%).

  Toàn thị trường có 14 mã tăng giá, 9 mã giảm giá, 6 mã đứng giá và 101 mã không có giao dịch.

  Với 47.000 cổ phiếu được giao dịch (chiếm 44,88% khối lượng toàn thị trường), mã VSP bình quân đạt 1.600 đồng/cổ phiếu.

  Mã HPP là cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với 0,122 tỷ đồng (chiếm 22,05% toàn thị trường), bình quân đạt 24.900 đồng/cổ phiếu.

  Mã CLS tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 200 đồng (+10,00%), bình quân đạt 2.200 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã VIR giảm mạnh nhất thị trường khi mất đi 900 đồng (-10,00%), bình quân đạt 8.100 đồng/cổ phiếu với 100 đơn vị được thỏa thuận.

  Mã WSB bình quân đạt 19.100 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng (1,06%) với 1.100 cổ phiếu được thỏa thuận. Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.000 cổ phiếu WSB.

  Mã GTH bình quân đạt 5.600 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (9,80%) với 400 cổ phiếu được thỏa thuận.

  5 mã có KLGD lớn nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VSP

   1.600

   1.600

   -

   -

   47.000

  TNB

   4.000

   4.100

   -

   -

   12.100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  HPP

   -

   24.900

   -

   -

   5.428

  VTA

   1.400

   1.400

   -

   -

   5.000

   

  5 mã tăng mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  CLS

   2.200

   2.200

   200

   10,00

   100

  TNM

   3.200

   3.300

   300

   10,00

   4.000

  GTH

   5.500

   5.600

   500

   9,80

   400

  PTP

   8.200

   8.200

   700

   9,33

   3.800

  NTW

   13.400

   13.400

   1.100

   8,94

   4.000

   

  5 mã giảm mạnh nhất

  Đóng cửa

  Bình quân

  +/-

  %

  Khối lượng

  VIR

   8.100

   8.100

   (900)

   (10,00)

   100

  DBM

   18.000

   18.000

   (2.000)

   (10,00)

   100

  PSP

   4.500

   4.500

   (500)

   (10,00)

   7.200

  ICI

   4.700

   4.700

   (500)

   (9,62)

   100

  SPC

   15.900

   15.900

   (1.600)

   (9,14)

   4.000

  GTH: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2011 (6%)

Quang Sơn

Đầu tư chứng khoán
Trở lại
Các tin khác
 • Tổng hợp UPCoM ngày 1/10 - ĐTCK (01/10)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 27/9 - ĐTCK (27/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 21/9 - ĐTCK (21/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 20/9 - ĐTCK (20/09)
 • ND2: Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 262 tỷ đồng - CafeF (18/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 17/9 - ĐTCK (17/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 11/9 - ĐTCK (11/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 10/9 - ĐTCK (10/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 7/9 - ĐTCK (07/09)
 • Tổng hợp UPCoM ngày 5/9 - ĐTCK (05/09)
 • 1. Hội sở
  Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
  Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
  Email: support@bsi.com.vn
  2. VP Nha Trang
  34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
  Email: support@bsi.com.vn