1. Tư vấn phát hành chứng khoán

2. Tư vấn niêm yết

3. Tư vấn lập phương án cổ phần hóa

4. Tư vấn chuyển đổi hình thức pháp lý

5. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

6. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

7. Tư vấn mua-bán, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

8. Dịch vụ khác

 

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Đăng Khoa (Mr.)

Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư

Email: khoa.nd@bsi.com.vn

Tel: (08) 3914 2929.   Ext: 938

HP: 0989010189

1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn