CÁC NGHIỆP VỤ CUNG CẤP CỦA BỘ PHẬN TƯ VẤN TCDN

 

1.   Tư vấn niêm yết, phát hành chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán

    Tư vấn niêm yết cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE, HNX, UPCOM giúp nâng cao tính thanh khoản, đem lại lợi ích cho cổ đông và quảng bá hình ảnh tổ chức niêm yết

Tư vấn doanh nghiệp phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) nhằm huy động vốn qua các phương thức:

+        Phát hành chứng khoán riêng lẻ

+        Chào bán chứng khoán ra công chúng (bao gồm đấu giá, phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO).

2.   Tư vấn cổ phần hóa

3.   Dịch vụ “Private equity”

4.   Tư vấn thuế và hệ thống kế toán

5.   Tư vấn các chuẩn mực quản trị công ty

   Tư vấn chuyên nghiệp về quản trị doanh nghiệp, giúp Ban quản trị đánh giá cơ chế quản trị hiện hành để tạo ra thay đổi cần thiết phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và luật định.

6.   Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

    Giúp khách hàng điều chỉnh cơ cấu: hoạt động,  tổ chức bộ máy, thể chế, các nguồn lực một cách tối ưu nhằm hoạt động hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

7.   Tư vấn quan hệ đầu tư (IR)

    Giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp với công chúng; tạo cơ sở để nhà đầu tư gắn bó lâu dài và trung thành hơn, thu hút các nhà đầu tư mới. Đồng thời, góp phần gia tăng giá trị của doanh nghiệp.

8.   Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

    Beta là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động mua bán và sát nhập cho các tổ chức. Chúng tôi sẽ cùng các tổ chức thực hiện mua bán và sáp nhập doanh nghiệp một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

    Chúng tôi giúp khách hàng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mua, bán, hỗ trợ thực hiện khảo sát, thẩm định, định giá tài sản, hoàn tất thủ tục pháp lý ....

1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn