LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA
Hội sở: Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3 914 2929
Fax: (028) 3 914 3435
Email: support@bsi.com.vn
Website: www.bsi.com.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHA TRANG
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 258 3 822 120, Fax: 258 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn
Website: www.bsi.com.vn
1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn