TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA thành lập ngày 06/12/2007 theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 67/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với số vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Qua các lần điều chỉnh, số vốn điều lệ hiện nay là 400 tỷ đồng.

 

Tên giao dịch bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Tên giao dịch bằng tiếng Anh : BETA SECURITIES INCORPORATION

Tên viết tắt: BSI

 

Hội sở : Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : (028) 3 914 2929
Fax : (028) 3 914 3435
Email support@bsi.com.vn
Website : www.bsi.com.vn

 

 

VP Nha Trang
: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại : (258) 3 822 120
Fax : (258) 3 825 440
Email support@bsi.com.vn
Website : www.bsi.com.vn

 


Hiện nay, BSI đang thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ:

  • Môi giới chứng khoán

  • Lưu ký Chứng khoán

  • Tư Vấn Đầu Tư Chứng khoán

  • Tự doanh Chứng khoán

  • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

  • Bảo lãnh phát hành Chứng khoán

  • Xác định Giá trị Doanh nghiệp

1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn