Thông tin chi tiết sự kiện
Mã CK: DIC
Loại sự kiện: Đại hội cổ đông
Chi tiết:
 

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian & địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau.

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Nguồn: HSX

 


1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn