Thông tin chi tiết sự kiện
Mã CK: DID
Loại sự kiện: Đại hội cổ đông
Chi tiết:
 

CTCP DIC - Đồng Tiến (DID- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ phân bổ: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp ĐH: Dự kiến ngày 18/05/2014

- Địa điểm họp ĐH: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp ĐH:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Nguồn: HNX


1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn