Thông tin chi tiết sự kiện
Mã CK: TCS
Loại sự kiện: Cổ tức/ Trái tức
Chi tiết:
 

CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/5/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/05/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin từ ngày 20/05/2014 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), Sổ chứng nhận cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

Nguồn: HNX


1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn