Thông tin chi tiết sự kiện
Mã CK: DQC
Loại sự kiện: Cổ tức/ Trái tức
Chi tiết:
 

CTCP bóng đèn Điện Quang (DQC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện : 08/05/2014

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bóng đèn Điện Quang, địa chỉ : 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, thời gian từ 08/05/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nguồn: HSX


1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn