Thông tin chi tiết sự kiện
Mã CK: HPG
Loại sự kiện: Cổ tức/ Trái tức
Chi tiết:
 

CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HPG- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

 (1) Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/5/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/5/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

(2) Trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Ví dụ: số cổ phiếu cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức là 468,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 468 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nguồn: HSX


1. Hội sở
Tầng 4 & 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Ðiện thoại: 028.3914 2929 - Fax: 028.3914 3435
Email: support@bsi.com.vn
2. VP Nha Trang
34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Ðiện thoại: (258) 3 822 120 - Fax: (258) 3 825 440
Email: support@bsi.com.vn